Finances

Sou
Com a diputat al Parlament Europeu rebo un sou mensual brut de 8.995 euros. Després de la deducció d’impostos europeus el sou net és de 7.011 euros. A aquesta xifra cal deduir-hi també els impostos que després pago a l’Estat.


A més, rebo dietes diàries de 324 euros per cada dia que sóc presencialment a Brussel·les i Estrasburgi que cobreixen els costos addicionals de l’allotjament i els àpats.


Despeses de personal
D’altra banda, comptem amb un pressupost per contractar personal de 25.442 euros mensuals. Amb aquests diners es paguen els sous i les contribucions socials dels meus tres assistents, dos de les quals treballen a Brussel·les (la Raquel Correa i el Max Sallent) i el tercer (el Miquel Carrillo) a Barcelona, i quan l’oficina compta amb estudiants amb pràctiques, el sou també surt d’aquest fons. D’aquesta línia pressupostària també en surten els costos de l’equip quan viatja a Estrasburg o en d’altres missions.

Despeses d’oficina
Com a eurodiputat, rebo mensualment 4.576 euros per cobrir les despeses generals que es desprenen de la meva tasca, incloent-hi, per exemple, el lloguer de l’oficina a Barcelona, la factura del meu telèfon i el del meu equip, material d’oficina, i altres. Semestralment, publico aquest diagrama on queden representades amb quines finalitats he utilitzat aquests fons.

El grup parlamentari Verds-ALE hem denunciat sovint que l’ús del reemborsament de la partida de despeses generals no és prou transparent. Per això, hem sol·licitat repetidament que es revisi la normativa. Però atès que no hi ha cap proposta de revisió del funcionament d’aquesta línia pressupostària, els Verds-ALE ens hem auto-imposat un ús transparent d’aquests fons, que han entrat en vigor a partir del 1 de juliol de 2017, i que inclouen, per exemple, retornar els diners no utilitzats al final del mandat. 

El nostre compromís com a grup el podeu trobar aquí (en anglès).

Despeses per fer públic el meu treball polític
Finalment, tinc a la meva disposició un pressupost de 49.500 euros per utilitzar en el meu treball polític, per exemple, organitzant conferències i exposicions, o editant publicacions.