Oportunitats de l’Hidrogen Verd per Catalunya

El gran projecte polític de la Unió Europea per a avui i per als propers anys s’anomena Pacte Verd Europeu, amb totes les normatives, polítiques públiques i instruments financers que se’n deriven. És el gran compromís de la UE per situar-se al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic, tot fent d’Europa el primer continent climàticament neutre el 2050. Això implica transformar models i mètodes de producció, de consum, de mobilitat, de relació amb el medi ambient i amb els recursos naturals. I això requereix, alhora, crear grans aliances polítiques i grans consensos transversals per implicar tothom en la consecució d’aquest objectiu tan ambiciós com inajornable.

Un paper cabdal en la consecució de la neutralitat climàtica el juga la ràpida reducció d’emissions de CO2. Segons l’Institute for European Environmental Policy, des del 1990 hem emès a l’atmosfera tant CO2 com en tota la història prèvia a aquesta data. Tenint en compte aquesta realitat, i amb l’emergència climàtica davant nostre, l’hidrogen verd, com a vector energètic, és vist com un element clau per accelerar la descarbonització de l’economia.

Amb aquest estudi de caràcter eminentment divulgatiu volem traslladar a l’opinió pública catalana el debat sobre el paper de l’hidrogen verd en la transició energètica i la consecució dels objectius climàtics de la UE. Més enllà de les iniciatives concretes que ja s’estan treballant a casa nostra en l’àmbit de l’hidrogen verd i que, sens dubte, es concretaran en els propers mesos i anys, volíem contribuir a difondre el debat, els reptes i les oportunitats que pot oferir aquest element.

Ens semblava que ara era un bon moment per fer-ho, atès que coincideixen, en el temps, com a mínim, dos factors rellevants: la concreció del Pacte Verd Europeu (a través de la llei europea del clima que s’està negociant, i altres normatives relacionades) i els fons europeus de recuperació, una injecció sense precedents de fons públics europeus que ha de tenir com a efecte, entre d’altres, l’acceleració de la transició energètica, i que també hauria d’injectar recursos cap al desenvolupament de l’hidrogen verd.

L’hidrogen verd no és la solució al canvi climàtic, però sí una part de la solució. L’aposta per l’hidrogen verd ha d’anar acompanyada, evidentment, de moltes altres accions en matèria, per exemple, d’ampliació de capacitats en renovables o en eficiència energètica. També som conscients que el desenvolupament de l’hidrogen verd planteja reptes importants a nivell tecnològic (cal perfeccionar les solucions tecnològiques quant a, per exemple, emmagatzematge i distribució), a nivell financer (cal fer inversions importantíssimes en tota la cadena de valor per fer que l’hidrogen verd sigui rendible i competitiu davant d’alternatives menys netes) o, fins i tot, socials (caldrà augmentar molt la generació de renovables, solar, eòlica terrestre i marina, amb els debats sobre els impactes que això genera en el territori). Però també tenim la convicció que no ens podem permetre quedar enrere, i que Catalunya té les potencialitats per esdevenir una vall de l’hidrogen (hydrogen valley) de referència en l’àmbit europeu i mediterrani. Caldrà que ens hi impliquem totes i tots. Des del món polític d‘àmbit nacional fins al municipal, des dels agents socials fins als agents als econòmics i acadèmics. És només el principi d’un repte que ens convé guanyar a totes i tots.

Podeu consultar l’estudi clicant aquí.

També us pot interessar