Justícia social i ambiental

En un moment en què Europa fa front a grans reptes com ara les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 o les migracions i el respecte al dret d’asil, crec que la resposta ha de ser més Europa: una Europa més forta i més integrada, i sobretot una Europa que tingui la justícia social com a pilar, i que defensi la igualtat efectiva de gènere.