Europa al món

Europa, al món, ha de ser un referent en el respecte i promoció dels drets humans, individuals i col·lectius. Un actor internacional que lideri una globalització amb normes socials, laborals i mediambientals sòlides i que afavoreixin un desenvolupament just i sostenible. Crec que cal donar un nou impuls a la política europea per a la Mediterrània.

neorgUS

Complicitat europea amb la catàstrofe del Iemen

La guerra del Iemen ha desembocat en la pitjor catàstrofe humanitària de l’actualitat. Vint-i-quatre milions de persones, el 80% de la població, necessiten algun tipus d’assistència