Europa al món

Europa, al món, ha de ser un referent en el respecte i promoció dels drets humans, individuals i col·lectius. Un actor internacional que lideri una globalització amb normes socials, laborals i mediambientals sòlides i que afavoreixin un desenvolupament just i sostenible. Crec que cal donar un nou impuls a la política europea per a la Mediterrània.