Les meves prioritats

Economia post-covid

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat a Europa la crisi econòmica més important des de la Segona Guerra Mundial. Per això, des de Brussel·les, treballem perquè d’aquesta crisi en surti una Europa més forta, que aposti per la digitalització, la transició energètica i una recuperació socialment justa. Treballem també perquè Europa sigui útil per pal·liar els efectes de la crisi a casa nostra.

Europa al món

Europa, al món, ha de ser un referent en el respecte i promoció dels drets humans, individuals i col·lectius. Un actor internacional que lideri una globalització amb normes socials, laborals i mediambientals sòlides i que afavoreixin un desenvolupament just i sostenible. Crec que cal donar un nou impuls a la política europea per a la Mediterrània.

República catalana

Al Parlament Europeu hi denuncio la repressió que pateix l’independentisme català per part de l’estat espanyol i hi defenso l’amnistia per a tots els represaliats així com l’exercici de l’autodeterminació sense amenaces ni violència d’estat. Podrem aportar més i millor a la UE sent-ne un estat membre de ple dret.

Justícia social i ambiental

En un moment en què Europa fa front a grans reptes com ara les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 o les migracions i el respecte al dret d’asil, crec que la resposta ha de ser més Europa: una Europa més forta i més integrada, i sobretot una Europa que tingui la justícia social com a pilar, i que defensi la igualtat efectiva de gènere.